انگیزشی ترین سایت موفقیت

چطور با تغییرات کنار بیاییم ؟

0

 

چطور با تغییرات کنار بیاییم ؟

زندگی مثبت :آدمها معمولا از وضعیت فعلی زندگی شان راضی هستند. همان اصلی اینرسی نیوتون ! به همین خاطر ممکن است یک تغییر یا جابه جایی آخرین چیزی باشد که در زندگی بخواهید. بااین حال زندگی همیشه بروفق مراد نیست و هرآن ممکن است با یک تغییر بزرگ مواجه شوید. یکی از سخت ترین تغییرات ناگزیری که ممکن است در زندگی هرکس اتفاق بیفتد، جابه جایی و تغییر مکان است. طبیعتا هر چقدر مدت طولانی تری در یک جا زندگی کرده باشید، سخت ترمی توانید آنجا را ترک کنید. تغییرات گریزناپذیرند. ممکن است همراه خانواده یا دوستان یا به خاطر شغلتان مجبور به جابه جایی بشوید، فرزند ارشدتان ازدواج کند، مادر دوست صمیمی تان فوت کند یا رئیستان وظیفه شغلی جدیدی به شما بدهد. روبه رو شدن با این تغییرات می تواند سخت باشد، اما این ۱۰ راهکار، که براساسی تحقیقات روی حوادث استرس زا در طول زندگی شکل گرفته است، میتواند به شما کمک کند که حتی از پس سخ تترین آنها برآیید. فرض اولیه لازم بیشتر استرسی ها و عبور و مقابله با آنها این است که هیچ تغییری حتما و ذاتا دشوار نیست . اتفاق های  زندگی می توانند استرس زا باشند یانه، چون شما آنها را می سازید یا با آنها روبه رو می شوید و این به نگرشتان بستگی دارد و نگرش شما از تجربه های قبلی تان به دست آمده است.

چطور با تغییرات کنار بیاییم ؟

فرضی دومی که لازم است همیشه به خاطر داشته باشید این است که هزار اتفاق متفاوت ممکن است بیفتد . یکی از درس هایی که زندگی به همه ما یاد میدهد این است که یک سیب هزار چرخ می خورد تا به زمین برسد. در زندگی نیروهای مختلفی وجود دارد که می تواند به یک تغییر در زندگی منجر شود. تغییرات زندگی هم ممکن است به خاطر دلایلی پیچیده ای مثل مسائل اجتماعی و تاریخی باشد و هم می تواند  دلایلی بسیار ساده ای داشته باشد. بعضی از آنها قابل پیشبینی هستند، مثل فارغالتحصیلی از دبیرستان در ۱۸ سالگی و خیلی از آنها هم تصادفی و غیرقابل پیشبینی هستند، مثل یک توفان سهمناک وسقوط یک درخت بزرگ روی سقف خانه تان! دیدگاههای مختلفی نسبت به تغییرات و گذارهای زندگی وجود دارد که خوب است آنها را ببینید و بدانید. دانستن دیدگاههای مختلف به شما نشان میدهد که هیچ چیز درباره یک تغییر ذاتا بد نیست. وقتی تغییری رخ میدهد، پیامدهای متعددی به دنبال خود دارد! اینکه چه برداشتی از هرکدام از آنها داشته باشید، اثر آنها را بر شما  تعیین می کند .

حتما در اخبار تلویزیون یا شاید در همسایگی خود، کسانی را دیده اید که با تغییرهای پس از یک سانحه مثل توفان، سیل یا آتش سوزی رو به رو شده اند و جان سالم به در برده اند. بیشتر آنها این حوادث را به خوبی پشت سر گذاشته اند و با آنها کنار آمده اند. اگرچه دچار یک حادثه تلخ شده اند و به طرز باورنکردنی داراییها یا حتی عزیزان خود را از دست داده اند، اما آمادگی آن را دارند که فراموش کنند و تبعات آن را از بین ببرند  پیشرفت و کامل شدن در زندگی به توانایی کنترل و عبور شما از پیچ و خمهای زندگی بستگی دارد. ابتکار شما برای ایجاد راهکار عبور از آنها دائما در حالی امتحان شدن است. با این ۱۰ راهکار توانایی های خود را تقویت کنید و مطمئن باشیدتوانایی روبه رویی با چالشی ها را دارید.

 مشاهده کامل این محتوا فقط برای اعضای ویژه زندگی مثبت امکانپذیر است 

ارسال یک پاسخ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.