انگیزشی ترین سایت موفقیت

همه کاری که می توانیم بکنیم

0

 

همه کاری که می توانیم بکنیم

انرژی مثبت :این روزها در جامعه ای زندگی میکنیم که:

یک: همه حرف میزنیم؛ درواقع یک جامعه حراف داریم که فکر میکنیم با حرف زدن، میتوانیم خلاهایی را که داریم، بپوشانیم.

دو: اکثریتمان به شدت سودمحور شده ایم و هر کار و رفتاری را از مجرای سودآوری است که می سنجیم؛ هرچند که با اصل سودآوری مخالف نیستیم ولی با اینکه هدف قرار بگیرد، مخالفم.

سه: اغلبمان عجولیم. به خیابان ها نگاه کنید؛ ببینید چقدر از درگیریها به خاطر همین عجولی بودن اتفاق میافتد. بیشتر افراد میخواهند بدون طی کردن درست مسیرهای درست، به نتایج درست برسند؛ آن هم سریع و همین حالا و همین الان که این، قطعا نادرست است. این ها، حقایقی تکان دهنده درباره جامعه ما هستند وتا وقتی که حقیقت ها را کشف نکنیم، امکان توسعه و پیشرفت و رفع این حقیقت ها را هم نخواهیم داشت.

همه کاری که می توانیم بکنیم

اما… دردل همه این منفی ها و امور نه چندان جالب، به این نتیجه میرسیم که چقدر دست بالا را گرفتن و دست بالا را داشتن، راحت است؛ راحتتر از جوامع و گروه های انسانی دیگر. تنها کافی است از میزان حرف زدنمان کم کرده و به میزان اقدام کردنمان اضافه کنیم. تنها کافی است ۱۰، ۱۵ درصد صبورتر از متوسط جامعه باشیم.

تنها کافی است سودمحوری را کمی کنار گذاشته و به جای آن، وظیفه محوری و تکلیف محوری را پیشه کنیم؛ اینکه ببینیم درحال حاضر و نسبت به خود و خانواده و جامعه و انسانیت، وظیفه و تکلیف ما چیست؟ سودمحوری، حرافی و بیحوصلگی باعث شده تا جامعه شلوغ و درهمی داشته باشیم؛ البته امیدواری اولیه این است که شرایط کلی جامعه عوض شود و به فضایی برسیم که همه از زندگی در آن، خشنود باشند، اما اگر چنین شرایطی فراهم نیامد، چه باید کرد؟ دستکم می توانیم تمام تلاشمان را بکنیم که حراف، عجولی، بی حوصله و حریص نباشیم. همین، خودش گامی بزرگ است و بعدتر، باعث میشود تا حتی دست بالا را هم داشته باشیم.

ارسال یک پاسخ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.