انگیزشی ترین سایت موفقیت

کامل سازی مدل زندگی

0

 

کامل سازی مدل زندگی

بعضیها پول خرج کن های بی نظیری هستند. کافی است یک مبلغ درشت به حسابشان واریز کنید و از آنها فاصله بگیرید و به تماشای مدل خرج کردنشان بنشینید. عین ثروتمندهای فیلم ها و سریالهای تلویزیونی پول خرج میکنند؛ لباس های مارک دار میخرند و برای خرید آخرین مدل ماشینهای شاسی بلند بی محابا چک میکشند. اگر ناهارشان را در بهترین رستوران شهر نخورند، احساس گرسنگی میکنند و … و خلاصه اینکه بی نظیر و عالی پولی ها را می سوزانند و به باد می دهند.

اما همین افراد، وقتی کفگیرشان به ته دیگ میخورد، به شکل خنده داری فرو میریزند. آن شکوه، عظمت و غروری که در چهرهشان موج میزد، از هم میپاشد، دست وپایشان را گم میکنند و افسردگی میگیرند و…. خلاصه همه ادا و اصول ها را از خود درمیآورند تا برای توضیح ناتوانی شان در تولید پول و درآمد، بهانه وتوجیهی داشته باشند؛ اما حقیقت این است که مدل زندگی و ذهنی آنها کامل نیست و فقط بخش پول خرج کردن این مدل، آن هم به شکل تقلیدی و کپی کاری، کامل است و بقیه بخشی ها اصلاوجود ندارند که به کار گرفته شوند. به زبان ساده، این ثروتمندان دست ودلی بازدیروز و افسردههای بی دستوپای امروز، اصلا پول درآوردن بلد نیستند؛ آنها فقط بلدند پول خرج کنند! جالب است بدانید که برعکسش هم وجود دارد! یعنی عده ای هستند که به صورت غریزی یا خانوادگی یا جبر اجتماعی یا…. اصول و الگوهای پول درآوردن را یاد گرفته اند. آنها خوب پول درمیآورند، اما روش خرج کردن آن را بلد نیستند.

کامل سازی مدل زندگی

به محض اینکه سطح پس اندازشان از یک حدی فراتر میرود، دنبال عیش و عشرت، ماجراجویی، تجربه های خطرناک و …. می روند و سراز اعتیاد و ۰.۰۰۰ درمیآورند. وقتی الگوی زندگی افراد کامل نباشد و ناقص و نیمه تمام به حالی خود رها شود، بالاخره یک جا دچار کاستی شده و تصویر کلی خراب می شود. با مطالعه در زندگی نامه افراد موفق به نظر میرسد که موفق های واقعی، برای تمام مراحل زندگی خود یک مدل و الگوی کامل و بینقص دارند؛ البته الگوهای همه افراد موفق یکسان نیست و شخصی به شخص فرق میکند، اما در حالت کلی، الگوهای زندگی آنها یکپارچه است و هر بخش بقیه قسمت ها را به طور کامل پوشش میدهد و به محض تغییر شرایط، این انسجام و یکدستی بلافاصله به روز می شود. دلیل این یکپارچگی و انسجام پویا این است که موفقیها مدل کلی و حتی الگوهای جزئی زندگی خود را شخصا انتخاب میکنند و میسازند و با ذهن آگاه و هوشیاری به هنگام ضرورت، آن را بازسازی و اصلاح میکنند. آنها الگوی ذهنی خود را از جایی کپی نکرده و به صورت کورکورانه الگویی را تقلید نمیکنند. چون سازنده نقشه و مدل زندگی خودشان هستند، هروقت نیاز بود، با توجه به شرایط، نقشه را دستکاری میکنند و درنتیجه همیشه طرح و نقشه ای برای مقابله با مشکلات و عالی عمل کردن دارند.

 


بیشتر بدانید : چگونه پول بیشتری داشته باشیم ؟


 

این نکته ظریفی است که معمولا ازدید ناظران بیرونی پنهان می ماند و آنها فقط عالی عمل کردن در شرایط متغیر و متفاوت را می بینند و از این بابت متعجب می شوند و موفق ها را افرادی غیرعادی و خارق العاده تصور میکنند؛ حال آنکه چنین نیست ! هر ۴ انسانی که الگوها، مدلهای رفتاری و فکری و احساسی اش را شخصا و هوشمندانه انتخاب کند کند و بسازد، این توانایی را دارد که در همه شرایط، چه فقر و چه ثروت، عالی ظاهر شود و فوق العاده عمل کند. فقط کافی است طراحی نقشه زندگی خودش را به دیگری نسپارد.

 

گرد آورنده : زندگی مثبت

 

ارسال یک پاسخ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.